Command Performance (2009)Starring :

Dolph Lundgren ... Joe
Melissa Ann Smith ... Venus (as Melissa Smith)
Hristo Shopov ... President Petrov
Dave Legeno ... Oleg Kazov
Zahary Baharov ... Mikhail
Clement von Franckenstein ... Ambassador Bradley
Ivaylo Geraskov ... Leonid
Shelly Varod ... Ali Connor
Katarzyna Wolejnio ... Major Pavlikova
Ida Lundgren ... Anna Petrov
Robin Dobson ... Yana Petrov
Raicho Vasilev ... Anton
Slavi Slavov ... Simenov
James Chalke ... Vladimir
Naum Shopov ... Peter

Director :

Dolph Lundgren

Download :

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4

Or

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Search Movie

Movie Index

ALL - # - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Browse Movie By Year

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971 - 1970 - 1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961 - 1960 - 1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955

Blogger Template by Blogcrowds.