Andrey Rublyov (1966)Starring :

Anatoli Solonitsyn ... Andrei Rublyov
Ivan Lapikov ... Kirill
Nikolai Grinko ... Danil Chorny
Nikolai Sergeyev ... Theophanes the Greek
Irma Raush ... Idiot girl (Durochka)
Nikolay Burlyaev ... Boriska
Yuri Nazarov ... The Grand Prince / The Lesser Prince
Yuri Nikulin ... Monk Patrikey
Rolan Bykov ... The jester
Nikolai Grabbe ... Stepan
Mikhail Kononov ... Foma
Stepan Krylov ... Head Bell-founder
Irina Miroshnichenko ... Mary Magdalene
Bolot Bejshenaliyev ... Tatar Khan
K. Aleksandrov
S. Bardin
E. Borisovsky
I. Bykov
Igor Donskoy ... Christ
Nikolai Glazkov ... Efim
Vladimir Guskov (as Vova Guskov)
Nikolai Kutuzov (as N. Kutuzov)
I. Loskoy
B. Matysik
Anatoli Obukhov
Tamara Ogorodnikova ... Mother of Jesus
Dmitri Orlovsky ... Old Stonemason
G. Pokorsky
P. Radolitskaya
Muratbek Ryskulov (as M. Ryskulov)
G. Sachevsko
Nelly Snegina ... Marfa (as N. Snegina)
Aleksandr Titov
Vladimir Titov (as Volodya Titov)
Slava Tsarev
A. Umuraliyev
Vasili Vasilyev (as Vasya Vasilyev)
Vladimir Volkov
Zinaida Vorkul
N. Vykov

Director :

Andrei Tarkovsky

Download :

CD - 1

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4
Download Part 5
Download Part 6
Download Part 7
Download Part 8

CD - 2

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4
Download Part 5
Download Part 6
Download Part 7
Download Part 8

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Search Movie

Movie Index

ALL - # - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Browse Movie By Year

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971 - 1970 - 1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961 - 1960 - 1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955

Blogger Template by Blogcrowds.