Agoniya (1981)Starring :

Aleksei Petrenko ... Grigori Rasputin
Anatoli Romashin ... Nicholas II
Velta Line ... Aleksandra Fyodorovna
Alisa Frejndlikh ... Vyrubova
Aleksandr Romantsov ... Yusupov (as A. Romantsov)
Yuri Katin-Yartsev ... Purishkevich
Leonid Bronevoy ... Manasevich-Manuilov
Pavel Pankov ... Manus
Mikhail Danilov ... Andronnikov
Mikhail Svetin ... Terekhov
Nelli Pshyonnaya ... Baroness
Aleksei Vanin
Lyudmila Polyakova
Olga Grigoryeva
Boris Romanov ... Balashov

Director :

Elem Klimov

Download :

CD - 1

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4
Download Part 5
Download Part 6
Download Part 7
Download Part 8

CD - 2

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4
Download Part 5
Download Part 6
Download Part 7

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Search Movie

Movie Index

ALL - # - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Browse Movie By Year

2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974 - 1973 - 1972 - 1971 - 1970 - 1969 - 1968 - 1967 - 1966 - 1965 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961 - 1960 - 1959 - 1958 - 1957 - 1956 - 1955

Blogger Template by Blogcrowds.